บริการของเรา

Consulting Service

Consulting Service

บริการให้คำปรึกษาด้าน Digital Marketing  ด้านการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ การบริหารระบบแอดมิน การทำโฆษณาออนไลน์ การทำโฆษณาเฟซบุ๊ค อินสตาแกรม การบริหาร Line@ ตลอดจนการทำคอนเทนต์ มีแพ็คเกจทั้งรายเดือน และรายปี

workshop tidjaruad

Workshop

หลักสูตรอบรม Workshop เน้นการนำไปปฏิบัติจริง! เพื่อเพื่มทักษะ ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางกลยุทธ์   การทำ Marketing Plan  การวางกลยุทธ์ทำโฆษณา ฯลฯ

group training

Private Group Training

บริการฝึกอบรม ด้านการขาย การตลาดออนไลน์ การบริการลูกค้า

in house training

In-House Training

บริการฝึกอบรมภายในบริษัท โดยมีการออกแบบหลักสูตรเฉพาะ เพื่อตอบสนองตามความต้องการของบริษัท กิจการรายย่อย ตลอดจน เจ้าของแบรนด์ ผู้ค้า ร้านอาหาร

Seminar and Training

Seminar & Training

สัมมนาและหลักสูตรอบรมต่างๆ

คอร์ส จับมือคลิก Facebook Ads ติดจรวด

คอร์ส Content Marketing

คอร์ส Social Marketing ติดจรวด x3   (FB Line@ IG)

Loading...
%d bloggers like this: