Private Group Training

group training

บริการฝึกอบรมกลุ่มแบบส่วนตัว

บริการฝึกอบรม ด้านการขาย การตลาดออนไลน์ การบริการลูกค้า ตั้งแต่กลุ่มเล็กไปจนถึงกลุ่มใหญ่ หัวข้อและเนื้อหามีการปรับให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มดีลเลอร์ ตัวแทน แฟรนไชส์  กลุ่มช่างภาพอิสระ

ask quotation

Loading...