คุณน้ำทิพย์ Harmonize all your weddings

ครูน็อตสอนแบบเป็นกันเองมากๆ มีความจริงใจในการสอนและให้ความรู้แบบจัดเต็มกับทุกคน รับฟังความเห็นของทุกคน สอนเข้าใจง่าย และเข้าถึงผู้เรียน

ส่วนตัวชอบการเรียนกลุ่มเล็ก ทำให้บรรยากาศ ใกล้ชิด ความสัมพันธ์ระหว่างคนเรียนและครูสนิทสนมกันอย่างรวดเร็ว

ขอบคุณครูน็อตและคุณต่ายมากๆ ดีใจที่ได้มาเรียนด้วย ความรู้ที่ได้รับมีค่ามากๆในการทำงานต่อไป

ขอบคุณอีกครั้งจากใจจริงค่ะ

แนะนำเลย มาเรียนแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

Comments

comments

Loading...